+359 98 83 57 036; гр. Бургас, жк.Изгрев, бл.116 , ет.5, ап.15 ;

Chinese – Китайски езиков център Shin Dong Fang !

Shin Dong Fang е нов професионален китайски езиков център ‘’Шин Дон Фан” ЕООД, в град Бургас !

Shin Dong Fang предлага професионални курсове по Китайски език за деца, юноши и възрастни, за напреднали и начинаещи, групови курсове и индивидуални.

Китайски езиков център “SHIN DONG FANG”, предлага 6-нива (степени) за обучение по актуална китайска система, всяко ниво е с определена програма/степен за изучаване на необходимия материал по учебна програма одобрена от китайската институция MOE за контрол на образователната система в Китай.

Курсовете по Китайски език които предлага Shin Dong Fang включват, задължителен тест за определяне на знанията и нивото по китайски език, за да може да се определи нивото / степента, на обучение с което трябва да продължи !

1-първо ниво е най-ниското, включва 50часа (60мн./1 час), започва се от изучаване на китайската азбука, китайските числа, граматични и фонетични правила, над 300 думи, над 400 фрази (изречения, използващи се в ежедневието), курс който след завършването ще можете да разбирате, да четете, да говорите и общувате с основните фрази, изречения и думи, които се използват в ежедневието, дори ще можете да започнете работа която не изисква по-висока степен на знания или квалификация.

От 2-второ до 6-шесто ниво на обучение на китайски език са нива съответно за по напреднали, в следващите по степен нива се изучава по-подробно и интензивно писмено граматически както и устно изговаряне/изказване на китайския език до преминаване на езиковата бариера. Правят се много упражнения писмени и разговорни / устни, необходими за работата която извършвате или сте решили да се занимаваме, при кандидатстване за работа, подготовка за кандидатстване в училище или университет, за установяване на местоживеене в Китай или друго населено място което китайския език е основен или необходим, за хора които искат да се ограмотят и изучат как да говорят и пишат на китайски език правилно, както и за изучаване на Китайската култура и живот.

След завършването на всяко ниво/степен на курс, се полага изпит и след успешното взимане се издава сертификат от Китайски езиков център “SHIN DONG FANG”, за даденото ниво което сте завършили, сертификат който освен в България и Китай, е международно признат и важи в цял свят.

Китайски езиков център “SHIN DONG FANG”, предлага по желание на курсиста/ученика, специална подготовка за тест за степен на владеене на Китайски език HSK и HSKK, съдействие за регистрация и кандидатстването в Институт Конфуций град София !
От 2010 г. в Тестовия център към Институт Конфуций град София, е въведен нов формат на изпита Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK), изпит за степен на владеене на китайски език, а старият отпадна. Новият HSK тест е създаден въз основа на натрупания опит в областта на преподаването на китайски като чужд език в Китай и в чужбина, както и в съответствие със съвременните лингвистични теории за тестуване и определяне нивото на владеене на чужд език. Новият HSK изпит има по-широк диапазон на атестация: обхваща три нови подготвителни нива, разположени под бившето Базово равнище. Същевременно, в него се запазват и високите нива. Основно отличие от стария изпит е способността на новия HSK да измерва и минималните познания по езика. HSK вече се провежда в две форми – писмена и устна, вете форми на изпита са напълно самостоятелни и се провеждат, и оценяват независимо една от друга. Съществуващите до 2009 година 11 нива на писмения изпит в стария формат на HSK, разпределени в три категории (Базова, Начална и средна, и Напреднали) са заменени от общо 6 нива, които са в съответствие с Международния стандарт за владеене на китайски език, съобразен с Общата европейска езикова рамка (Common European Framework – CEF http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp). Определеният обем от лексика за всяко едно от нивата на новия HSK, както и техните съответствия по системата на CEF са следните:

Китайски езиков център ‘’Шин Дон Фан” ЕООД
Китайски езиков център Shin Dong Fang в Бургас
Курсова зала на китайски езиков център Shin Dong Fang

Китайски езиков център SHIN DONG FANG, предлага всички видове учебници и учебни помагала за изучаване на Китайски език, за начинаещи и напреднали !

Китайски езиков център “SHIN DONG FANG”, държи да преподава с учебници и помагала по учебна програма одобрена от китайската институция MOE за контрол на образователната система в Китай, и затова предлагаме нужните учебници и помагала, както и други любознателни книги за Китай нейната култура и история !

Учебници и помагала от SHIN DONG FANG Бургас

Ако не откривате нужната информация която Ви интересува, не се колебайте да се свържете с НАС !